Rask  

tidrapportering, projektredovisning och fakturering
specialgjort för det projektorienterade tjänsteföretaget

       Start Ständigt bättre Flexibilitet Kunder Vi hjälper dig

Ständigt bättre

 

Lite historik

Rasks uppbyggnad kommer från stordatorvärlden och debuterade i DOSversion 1985. Nuvarande ägare, Ulf Skugghall, var med och utvecklade programmet. Redan då gjort för projektarbetsformen.
Första Windowsversionen kom 1995.
Projekt 2001 Systemutveckling AB köpte rättigheterna till Rask millenniets första dag. Företaget registrerades 1990, är obelånat och har högsta kreditvärdighet enligt UC.
 

Ny generation 2004

Med helt nyskriven kod kom nuvarande grundversion år 2004.
Ett bra program blir ständigt bättre. Genom korta beslutsvägar och förståelse för våra kunders önskemål utvecklas Rask fortlöpande. Aktuell version är 10.02

 

Vad stöder rask?  (Programfunktioner)

 Tidrapportering kan ske
 • av medarbetaren, direkt tillgängligt för fakturering och rapporter
 • av medarbetaren med närmstachefsgodkännande
 • genom central inläggning av lämnade tidssedlar
 • från andra fysiska platser över nätverk
 
Tidredovisning
 • genom Månadstidkort med uppdrag och specifikationer
 • genom Lönetidkort med lönemärkning och tidkod, inkluderar reseräkning
 • genom otaliga rapporter och på fakturor
 • automatisk flextidsräknare
 • klarar flyttade helgdagar för till exempel muslimer
 
Transaktionerna lagras för två olika ändamål, vilka kan redigeras var för sig
 • internt  -  självkostnad  -  för bland annat underlag till lön och intern statistik
 • mot kund  -  faktureras  -  affärsöverenskommelser påverkar denna del
 
Prissättning sker genom att det enskilda uppdraget kopplas till
 • medarbetare eller medarbetargrupp med timprislistor
 • timprislistorna kan ha avvikande timpriser för olika specifikationer
 • uppdragsgrupp med specifikationsprislistor
 • kundgrupp med specifikationsprislistor
 • max timpris, fast timpris och avvikande för enskilda medarbetare på uppdraget
 
Ersättningsformer olika former av
 • löpande räkning, med och utan takpris
 • fastpris, med och utan lyftplan, även med utlägg löpande
 
Rapporter finns många färdiga (340 rapporter i 8 grupper) plus att du kan göra egna. Dessa bygger på att
 • medarbetarna har behörighet till olika rapporter efter behov
 • varje medarbetare väljer sina favoriter bland sin tilldelning
 • alla transaktioner lagras med värden mot kund respektive för internt behov
 • urvalsmöjligheter i rapporterna är stora och senast gjorda urval lagras per medarbetare
 • kan exporteras till Excel och PDF
 • självkostnad samt uppdrags- och kundkategorier ger underlag till mycket information
 
Fakturor är helt företagsanpassade och
 • skapas automatiskt av inlaga transaktioner och enligt uppgifter om uppdraget och kunden
 • detaljraderna visar medarbetare, specifikation eller kombination enligt inställning för uppdraget
 • kan skrivas på färdiga blanketter, på papper med företagslogga eller på helt tom A4a
 • fakturautseendet är enkelt att justera och du kan ha anpassade fakturor till olika kunder
 • olika momssatser med tillhörande momsgrundande belopp visas för sig
 • kundreskontrans fakturor och kontering kan exporteras till bokföringsprogram genom SIE
 • samfakturering
 
Varje uppdrag kan ha en eller flera kunder
Varje uppdrag kan ha flera underuppdrag med blandade ersättningsformer
Varje medarbetares självkostnad på uppdraget särskiljs från kunddebiteringen
Flera företag i samma eller separata databaser

Rask  supportas, underhålls och säljs av Projekt 2001 Systemutveckling AB, 031 - 150 180, support@projekt2001.se